maart 2018

 
Image
 

KRUISPUNT

De opbouwfase van ons mooie bedrijf is achter de rug! De eerste vier jaar van het bestaan zijn gebruikt om meer dan 160 medewerkers vanuit tien organisaties op een weloverwogen manier binnen één gebouw aan de slag te laten gaan. Daarnaast is bijgedragen aan de bezuinigingsoperaties waar alle eigenaren mee geconfronteerd zijn. Onderdeel van de afronding van het bouwproces is de evaluatie van het uit 2013 daterende bedrijfsplan door het Algemeen Bestuur. Het bedrijf is er bijzonder trots op dat u – in deze drukke en voor veel medewerkers hectische periode – complimenten geeft voor de kwaliteit van het aan u geleverde werk.


 
Image
 
Image
 

Voedselrijkere bodem lang niet altijd wenselijk

Economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat vanuit de lucht stikstof neerdaalt in Natura 2000-gebieden. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in het leven geroepen om de stikstof die vrijkomt uit industrie en (kunst) mest te reguleren. ,,Stikstof zorgt ervoor dat de bodem voedselrijker wordt. Dat klinkt positief, maar heeft negatieve gevolgen voor de flora en fauna in beschermde natuurgebieden’’, aldus Job van der Veldt, vergunningverlener bij de RUD NHN.

Zuiveringsplicht afvalwater glastuinbouw

Image

Vanaf 1 januari 2018 mogen glastuinbouwbedrijven geen afvalwater meer lozen waarin gewasbeschermingsmiddelen zitten. Ze zijn wettelijk verplicht deze middelen uit het afvalwater te zuiveren met een installatie die ten minste 95 procent verwijdert.

Persoonsgegevens, privacy en personeel 

Image

Achteloos stellen we de vraag ontelbare keren: wat is uw naam en adres? Het verwerken van deze gegevens wordt nu aan banden gelegd. Uiterlijk 25 mei 2018 moeten overheden namelijk voldoen aan de nieuwe privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De boete op overtreding is hoog.

 
Image
 

Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de RUD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst?

In deze rubriek laat een bestuurder van de RUD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.

Deze nieuwsbrief Ben Blonk, wethouder in de gemeente Schagen: ,,Door de omvang van de RUD NHN ontstaan kansen om effectiever, efficiënter en integraler te werken.''

Omgevingsvergunning naast Wet natuurbescherming, hoe zit dat eigenlijk?

Gemeenten hebben sinds de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo, 2010) de taak om natuur mee te nemen in de vergunningverlening. Met de vorig jaar verschenen Wet natuurbescherming (Wnb) gaat men verder op deze al ingeslagen weg. Maar wat houdt deze taak eigenlijk in?

 
Image


CONTACT

 


RUD NHN


Tel.: 088-10 21 300
postbus@rudnhn.nl

 

www.rudnhn.nl ?


 
Twitter
 
LinkedIn
 
 
Image