november 2017

 
Image
 

VOORWOORD

De RUD NHN is volop in beweging. Graag informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen in onze organisatie. Dit doen wij vanaf nu met onze Online RUD NHN Nieuwsbrief.

In deze editie belichten wij de verschillende taken die wij voor u uitvoeren. Hierbij werken wij nauw samen met gemeenten en provincie. Zoals het project met de gemeente Texel, waarbij biomassa wordt gebruikt voor de productie van duurzaam gas. Maar ook de milieuvluchten die de RUD NHN boven de provincie Noord-Holland uitvoert.

 
Image

Milieuvluchten: hulp van bovenaf

Image

Viermaal per jaar vliegen ze drie uur lang met een Cessna 172 over de provincie Noord-Holland. Feiko IJzer en Frank Onwezen, toezichthouders van de RUD NHN, zien vanaf grote hoogte wat op de grond voor velen vaak verscholen blijft. Dit doen ze niet alleen voor hun eigen werkgebied, maar ook voor die van de OD’s Noordzeekanaalgebied en IJmond. 

100-dagen masterplan

Image

Sinds april van dit jaar is een groot aantal initiatieven ontplooid om de RUD NHN klaar te maken voor de toekomst. Elke omgevingsdienst in Nederland is een levend organisme dat zich moet aanpassen aan de eisen van de deelnemers en adequaat moet inspelen op veranderende omstandigheden. Daarom zijn er vier masterplannen ontwikkeld (HRM, Financiën, Communicatie en ICT). 

 
Image

Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de RUD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de RUD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.

Deze nieuwsbrief Jan Nagengast, wethouder in de gemeente Alkmaar: ,,De RUD NHN is, nog meer dan voorheen de MRA, een dienst waar de uitvoering van milieutaken in vertrouwde handen is.’’

 

Evaluatierapport Wet VTH

Image

Het evaluatierapport Wet VTH van het ministerie van I&M  bevat interessante aanknopingspunten, waarover wij binnenkort graag met onze deelnemers in gesprek gaan.

 

Samenwerking groen en grijs: nog betere dienstverlening

Image

De kleuren groen en grijs hebben ogenschijnlijk weinig overeenkomsten. In de wetgeving ligt dat echter anders. Daarom is de RUD NHN een project gestart, waarin Wet natuurbescherming en Wabo elkaar ontmoeten.

Duurzaam gas uit biomassa

Image

De RUD NHN is samen met de gemeente Texel en enkele initiatiefnemers een project gestart, waarbij de op het eiland aanwezige biomassa wordt gebruikt voor de productie van duurzaam gas.

Overeenkomst samenwerking

HHNK en RUD NHN

Image

Om de goede samenwerking tussen de RUD NHN en het Hoogheemraadhap Hollands Noorderkwartier (HHNK) nog meer te bevorderen, hebben beide organisaties op woensdag 13 september  een samenwerkingsovereenkomst getekend.

 

Lokaal maatwerk mogelijk bij hergebruik grond en baggerspecie

Image

In Noord-Holland Noord wordt door gemeenten in clusters samengewerkt om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen bij de uitvoer van het Besluit bodemkwaliteit. Op die manier kunnen zij normen vaststellen, die afwijken dan de landelijke (generieke) normen.

 

Uitkering gemeentefonds Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) 2018

Image

Voor de compensatie van de uitvoeringslasten van de EED ontvangen gemeenten een uitkering in het Gemeentefonds. De evaluatie over 2016 en deels 2017 bepaalt de structurele uitkering voor 2018 en verder. Deze gegevens zijn echter nog niet bekend. De landelijke stuurgroep EED heeft daarom besloten de uitkering voor 2018 te baseren op de uitvoeringslasten van 2017.


CONTACT

 


RUD NHN


Tel.: 088-10 21 300
postbus@rudnhn.nl

 

www.rudnhn.nl


 
Twitter
 
LinkedIn
 
 
 
Image